قافیه در باد گم می شود

  ۴۵,۰۰۰ تومان

   

  ۳۰۶

  رقعی

  چاپ ۳

  شرکت نشر نقد افکار
  نویسنده احمدرضا احمدی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۸۹۱۰۶۶۷
  کد دیویی ۸fa۱.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قافیه در باد گم می شود

  کتب دیگر احمدرضا احمدی
  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر نقد افکار
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی