مجموعه آثار و درس گفتارهای لئو اشتراوس فلسفه سیاسی یونان باستان
   

  ۴۶۴

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  نویسنده ایرج آذرفزا,ست بناردت,لئو اشتراوس
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۲۱۹۶۸۹
  کد دیویی ۱۸۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مجموعه آثار و درس گفتارهای لئو اشتراوس فلسفه سیاسی یونان باستان

  کتب دیگر انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی