چشم انداز ادبیات نمایشی: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پسااستعمار

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۶۲

  رقعی

  چاپ ۱

  پرسش
  نویسنده بهزاد قادری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۸۶۸۷۶۸۲
  کد دیویی ۸۰۹.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  چشم انداز ادبیات نمایشی: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پسااستعمار

  «ادبیات نمایشی، همانند دیگر رشته های دانش بشری، در گیرودار دگرگونی های فکری آدمی، رشد می یابد، از این دگرگونی ها تاثیر می پذیرد و در برابر آن ها از خود واکنش نشان می دهد.» در مجموعه حاضر که دربردارنده هفت گفتار نظری و نقد و بررسی پیرامون ادبیات نمایشی است، به بخشی از این دگرگونی ها اشاره شده است. بررسی چارچوب های نظری پیرامون تراژدی، گفتارهایی پیرامون پسامدرنیسم در ادبیات نمایشی، تحلیل ریشه های پسامدرنیسم در ادبیات نمایشی چهار دهه پایانی قرن بیستم و ...، موضوعات مطرح شده در این کتاب است.

  کتب دیگر بهزاد قادری
  کتب دیگر انتشارات پرسش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی