اسرار تمدنهای باستانی اینکا، مایا، آژنگ

  ۴۴,۰۰۰ تومان

   

  ۱۰۴

  رقعی

  چاپ ۲

  سبزان
  نویسنده بهنام محمدپناه
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۱۷۰۱۱۹
  کد دیویی ۹۰۱.۹۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اسرار تمدنهای باستانی اینکا، مایا، آژنگ

  در جلد هفتم از سری کتاب‌های «اسرار تمدن» به بررسی نحوة شکل‌گیری و سقوط تمدن‌های: اینکا، مایا و آزتک پرداخته شده است. براساس اطلاعات این کتاب نخستین انسان‌هایی که به قارة‌ آمریکا رسیدند، بخشی از موج مرمانی بودند که به آرامی از آفریقا گذر کرده و به قاره‌های آسیا و اروپا رسیده بودند. از نخستین آمریکاییان، بومیان و سرخ‌پوستان به تدریج به درجه‌های مختلف تکامل اجتماعی و فرهنگی رسیدند و نتیجة آن پدید آوردن تمدن‌هایی بود که در اوج شکوفایی به عالی‌ترین مدارج نائل شدند. مشهورترین این تمدن‌ها «مایا»، «آزتک» و «اینکا» نام داشتند. تمدن مایا از اتحاد بیست قبیلة سرخ پوست در آمریکای مرکزی در کنار سواحل خلیج مکزیک در پانصد سال پیش از میلاد شکل گرفت و در قرن‌های هشتم و نهم م. به اوج خود رسید. از لحاظ آثار هنری و معماری هیچ تمدن دیگری در قارة آمریکا نتوانست از مایاها پیشی بگیرد. آزتک‌ها نیز قبیلة کوچکی بودند که در قرن دوازدهم م. وارد فلات مرکزی مکزیک شده و به تدریج سرزمین‌های اطراف، از اقیانوس آرام تا خلیج مکزیک را تحت سلطه خود در آوردند. اوج توسعة امپراتوری آزتک‌ها در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم م. رخ داد. سرانجام، در سال 1519م. و با تهاجم فاتحان اسپانیایی و کشته شدن آخرین پادشاه آنها، تمدن آزتک‌ها نابود می‌شود. تمدن اینکاها نیز در دره‌های بلند رشته کوه «آند» در آمریکای جنوبی در میان قرن‌های یازدهم تا پانزدهم م. به تدریج شکل گرفت. اوج امپراتوری اینکاها در میان سال‌های 1200 تا 1533 بود. این امپراتوری در اوج قدرت، در جنگ با فاتحان اسپانیای شکست خورده و نابود شد.

  نخستین انسان هایی که به قاره آمریکا رسیدند،بخشی از موج مردمانی بودند که به آرامی از آفریقا گذر کرده و به قاره های آسیا و اروپا مهاجرت کردند.زمانی گروه های اندکی از همین مردمان به اقیانوس آرام رسیدند و حتی از اقیانوس نیز گذشتند و خود را به استرلیا رساندند.اما در حدود ده هزار سال پیش یا به روایتی 25 هزار سال پیش،تعدادی از این مردمان نخستین،از شمال شرقی قاره آسیا و از راهی که امروزه تنگه برینگ نامیده می شود،به شمال قاره آمریکا وارد شدند.از این نخستین آمریکاییان سنگ نگاره ها و گورستان ها و برخی اشیا دیگر بجا مانده است.بومیان و سرخپوستان به تدریج به درجات مختلف تکامل اجتماعی و فرهنگی رسیدند و نتیجه آن پدید آمدن تمدن هایی بود که در اوج شکوفایی به عالی ترین مدارج نایل شدند.مشهورترین این تمدن ها مایا،تولتک،آزتک و اینکا نام داشتند.

  کتب دیگر بهنام محمدپناه
  کتب دیگر انتشارات سبزان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی