آتش و خشم: کاخ سفید ترامپ از درون
   

  ۴۱۶

  رقعی

  چاپ ۱

  نسل نو اندیش
  نویسنده مایکل وولف,علی سلامی,مهدی سجودی مقدم
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۳۶۹۱۷۱
  کد دیویی ۹۷۳.۹۳۳۰۹۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آتش و خشم: کاخ سفید ترامپ از درون

  کتب دیگر انتشارات نسل نو اندیش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی