Paused...
  عکاسی مستند(تحلیل ونقد،باسی دی)

  ۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۸۸

  رقعی

  چاپ ۱

  شور آفرین
  نویسنده علی‌اکبر شیرژیان
  شابک ۹۷۸۰۰۵۰۲۶۴۵۴۶
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  عکاسی مستند(تحلیل ونقد،باسی دی)

  این کتاب معطوف به عکاسی مستند است و در آن تلاش می شود تصویری روشن از واقعیات عکاسی مستند در مقوله فراگیری، نقد و تحلیل ارائه گردد. عکاسی مستند ثبت هر چیز واقعی است، عکس از یک کوزه سفالی در موزه ایران باستان یک عکس مستند است و هدف آن ثبت کوزه در کاتالوگ موزه می باشد اما عکاسی مستند اجتماعی، ثبت واقعیت زنده است. بنابراین این تعریف، مربوط به عکاسی مستند اجتماعی است و با تکیه بر این ارتباط درونی و زنده قابل شناسایی خواهد بود. بدین وسیله در این کتاب هر کجا نام عکاسی مستند برده می شود، منظور همان عکاسی مستند اجتماعی است. 

  کتب دیگر علی‌اکبر شیرژیان
  کتب دیگر انتشارات شور آفرین
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی