ادغام در حقوق رقابت

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴۸

  رقعی

  چاپ ۱

  دنیای اقتصاد ( وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان )
  نویسنده محمد نیک بین
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۵۹۱۵۵۹
  کد دیویی ۳۴۶.۵۵۰۶۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ادغام در حقوق رقابت

  مباحت اصلی حقوق رقابت که در این کتاب مطرح شده و به موضوع اصلی یعنی ادغام راه برده است، عبارتند از: قوانین مربوط به رفتارهای ضد رقابتی یک بنگاه (قوانین ضد انحصار)، قوانین مربوط به رفتارهای جمعی (هماهنگ)، قوانین مربوط به تحصیل و ادغام. در این کتاب قواعد رقابتی حاکم بر ادغام، به صورت تطبیقی و در سطح ملی و بین المللی بررسی می شود و دست آخر مولف پیشنهادهایی درباره ایران مطرح می کند.

  کتب دیگر محمد نیک بین
  کتب دیگر انتشارات دنیای اقتصاد ( وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان )
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی