مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی

  ۱۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۶۷۸

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت همراه علم
  نویسنده محمد محمودی,قاسم نجف پور,مائده السادات محمدی,علی متین فر
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۱۳۶۲۷۸
  کد دیویی ۶۶۰.۶۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی

  کتب دیگر انتشارات شرکت همراه علم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی