فلسفه ریاضیات
   

  ۱۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  حکمت
  نویسنده مایکل ا. ای دامت,مرتضی قرایی گرکانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۴۴۱۵۱۸
  کد دیویی ۵۱۰.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه ریاضیات

  کتاب حاضر، یکی از کتاب های مجموعه آشنایی با فلسفه تحلیلی است که به معرفی شاخه های گوناگون فلسفه در حوزه فلسفه تحلیلی می پردازد. این کتاب ترجمه کتاب دوجلدی فلسفه ویراسته فیلسوف نامدار «ای.سی. گریلینگ» است. بخش های جداگانه این کتاب را فیلسوفان برجسته تحلیلی در شاخه های تخصصی خود نوشته اند. در این کتاب سعی شده مطالب به گونه ای تنظیم شوند که به عنوان متن آموزشی به کار طالبان فلسفه بیایند.

  کتب دیگر انتشارات حکمت
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی