Paused...
  دوبیتی های من عین لهوف است

  ۷,۰۰۰ تومان

   

  ۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  جمهوری
  نویسنده عباس شاه زیدی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۶۳۰۴۴۰
  کد دیویی ۸fa۱.۰۵۱۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دوبیتی های من عین لهوف است

  معرفی کتاب: عباس شاه زیدی این بار مجموعه ای جدید را در قالب دو بیتی به ادبیات این کشور هدیه داده است. قالب دوبیتی از قالب هایی است که از قدیم الایام مورد توجه شاعران بوده و برخی نظر بر این دارند که تاریخ پیدایش این وزن به قبل از اسلام می رسد.
  دو بیتی عامل پیدایش کتاب های مختلفی است و یکی از دلایل سرودن خسرو و شیرین نظامی را این قالب می دانند. این قالب در بین روستاییان خوش قریحه رواج داشت و مسائل احساسی را مورد توجه قرار می داد. در دوبیتی مانند قالب های مشابه چون رباعی، آزادی و اختیار در وزن وجود ندارد که باعث شده تا این قالب به سوی احساس بال گشاید.

  دو بیتی در قسمت بخصوصی از ادبیات آیینی و دینی به کار رفته و شاعران بسیاری در مورد عاشورا دوبیتی گفته اند، اما تنها شاعری که دوبیتی را تنها در مورد سرودن درباره عاشورا به کار برده باشد دیده نشده، و شاه زیدی به جد به این کار همت نموده است.

  شاه زیدی متولد 1347 است و صاحب آثار گرانبهایی در زمینه شعر فارسی است. «در حوالی اشراق» را در سال 86 به عنوان اولین کار ارائه داد؛ سپس «به کسی دل باخته ام» در سال 88 ، «گزیده شعر دفاع مقدس» در سال 90، «پرسه های بی پایان» درسال 91، «این شعر مرا کشت» (اشعار آیینی) در سال 94 و امسال هم با «دوبیتی های من عین لُهوف» آثار خود را ارائه داده است.
  آشنایی کامل با احادیث معتبر و آشنایی با ادبیات او را از سایرین جدا کرده و صاحب سبک مخصوصی کرده است، ترکیب بند معروف ایشان در کتاب پرسه ای بی پایان که با «شد وقت آنکه از تپش افتند کائنات / خورشید ایستاده به قد قامت الصلات» شروع می شود، نمونه ای است که می شود تفاوت شعر او را حس کرد. این دوبیتی ها زبان بسیار خوب و قابل فهمی دارند و سعی نشده برای آنها از زبان کهن استفاده شود. در این کتاب آخر از زبان معاصر استفاده شده است.

  گزیده ای ازکتاب: به جز دستی نمانده ردپایی
  علم افتاده جایی مشک جایی
  به دنبال تو می گردد برادر
  الایاایها ساقی کجایی

  برایش امشب از خون بستری هست
  اگر سر نیست اما پیکری هست
  نشو مایوس از دست کریمش
  بگرد ای ساربان انگشتری هست

  کتب دیگر عباس شاه زیدی
  کتب دیگر انتشارات جمهوری
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی