قصه هایی از حضرت محمد (ص) ازدواج با خدیجه (6)
   

  ۱۲

  رقعی

  چاپ ۱

  قدیانی
  نویسنده محمدرضا سرشار
  شابک ۹۷۸۶۰۰۲۵۱۴۵۱۶
  کد دیویی ۲۹۷.۹۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه هایی از حضرت محمد (ص) ازدواج با خدیجه (6)

  کتاب مصور حاضر، ششمین دفتر از مجموعه «قصه هایی از حضرت محمد (ص)»، به روایت «محمدرضا سرشار» است که برای گروه سنی (ج) تدوین شده است. این مجموعه با هدف آشنایی کودکان با مراحل مختلف زندگی پیامبر گرامی اسلام و شناخت بهتر سیره و رفتار ایشان و الگو گرفتن از مکتب اسلام تدوین شده است. دفتر حاضر به شرح ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه (س) اختصاص یافته است. در این کتاب می خوانیم: «غروب بود. خدیجه روی با خانه اش، زیر خیمه نشسته بود. از آن جا جاده مکه به یثرب دیده می شد. وقت برگشتن کاروان از شام نزدیک بود. خدیجه منتظر بود ببیند چه وقت پیک کاروان می آید.»

  کتب دیگر محمدرضا سرشار
  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی