اسطوره متن بینا فرهنگی: حضور شاهنامه در فرهنگ ها و زبان های جهان

  ۵,۵۰۰ تومان

   

  ۱۹۸

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  نویسنده مریم حق روستا,جان هون نین,بهروز قربان زاده,علیرضا ولی پور,ابوالقاسم رادفر,حجت رسولی,سون پی فان,لی لی ژرژلیانی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۲۱۰۱۰۵
  کد دیویی ۸fa۱.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اسطوره متن بینا فرهنگی: حضور شاهنامه در فرهنگ ها و زبان های جهان

  برخی از آثار، همواره از بستر فرهنگی و زبانی نخستین خود گذر می کنند و کشورها و فرهنگ های دیگر را در گستره های گوناگون دربرمی گیرند. این اسطوره متن های جهانی نقشی اساسی در برقراری ارتباط میان فرهنگ های گوناگون دارند. این آثار، تجربیات قوی و فرهنگی را به تجربیاتی جهانی و جوامع گوناگون را به یک بدنه واحد انسانی تبدیل می کنند. «شاهنامه» بزرگ ترین اسطوره متن ملی در فرهنگ ملی، از این گونه آثار است که با درنوردیدن مرزهای زبانی و فرهنگی و راه یافتن در متن فرهنگ ها و زبان های دیگر، به نوعی، بخشی از ضمیر ناخودآگاه آنها شده است. مجموع مقالات حاضر با هدف نمایش و بررسی گستره حضور فراملی شاهنامه در فرهنگ ها و زبان های مهم دنیا فراهم آمده است. این مقالات به قلم نویسندگان مختلف نگاشته شده است.

  کتب دیگر انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی