زیباشناسی در هرمنوتیک گادامر

  ۱۴,۰۰۰ تومان

   

  ۱۴۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده رضا طاهری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۰۸۹
  کد دیویی ۱۲۱.۶۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  زیباشناسی در هرمنوتیک گادامر

  کتب دیگر رضا طاهری
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی