آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه

  ۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴۲

  رقعی

  چاپ ۱

  پردیس دانش
  نویسنده الیور باست,حسین بنی احمد
  شابک ۹۷۸۶۰۰۳۰۰۰۳۰۸
  کد دیویی ۹۵۵.۰۷۵۲۰۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه

  کتب دیگر انتشارات پردیس دانش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی