راه بردگی

  ۹۲,۰۰۰ تومان

   

  ۳۰۸

  رقعی

  چاپ ۲

  نگاه معاصر
  نویسنده فریدریش فون هایک,فریدون تفضلی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۱۳۳
  کد دیویی ۳۳۸.۹۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  راه بردگی

  فردریش آگوست فون ها یک یکی از برجسته ترین اقتصاد دانان و مدافعان قاطع اندیشه های آزادی خواهانه در قرن بیستم است.در سال 1974 هایک با ارائه اندیشه های بدیع خود به علم اقتصاد به طور مشترک با گونار میردال.اقتصاد دان معروف سوئدی(که در واقع نظریاتی در نقطه مقابل او در اقتصاد داشت)

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی