مبانی هنر

  ۳۲,۵۰۰ تومان

   

  ۱۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  سایه بان هنر
  نویسنده حسین یاوری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۱۳۵۱۸۱
  کد دیویی ۷۰۹.۵۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مبانی هنر

  کتب دیگر حسین یاوری
  کتب دیگر انتشارات سایه بان هنر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی