جدال عقل و اسطوره در یونان باستان

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۴۰۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده پژمان گلچین
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۸۰۵
  کد دیویی ۱۸۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جدال عقل و اسطوره در یونان باستان

  کتب دیگر پژمان گلچین
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی