روح تروریسم
   

  ۷۶

  رقعی

  چاپ ۲

  چترنگ
  نویسنده ژان بودریار,کامران برادران
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۵۸۵۸۴۷
  کد دیویی ۳۰۳.۶۲۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  روح تروریسم

   ما رخدادهای جهانی بسیاری را به چشم دیده ایم، از مرک پرنسس دیانا گرفته تا جام جهانی. در زمینه ی رخدادهای خشونت بار نیز، رخدادهایی که به راستی می تون چنین نامی بر آنها نهاد، از جنگ گرفته تا خود نسل کشی را از سر گذراندیم. با این همه تا کنون رخدادی نمادین در مقیاس جهانی نداشته ایم، رخدادی که نه تنها توجه جهانی را به خود جلب کند بلکه خود، گواهی بر شکست جهانی سازی باشد.

  زمانی که قدرت جهانی،وضعیت را تا بدینحد به انحصار در می آورد،زمانی که چنین تراکم مهیبی از کارکردها در تشکیلاتی تکنو کراتیک وجود داشته باشد و زمانی که هیچ شکل جایگزینی از اندیشه اجازه ظهور نداشته باشد،آیا راهی جز انتقال وضعی تروریستی باقی می ماند؟این خود سیستم بود که شرایط عینی را برای این انتقام جویی وحشیانه فراهم آورد.سیستم با مصادره تمام امکانات به نفع خویش،دیگری را واداشت تا قوانین را تغییر دهد...

  کتب دیگر انتشارات چترنگ
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی