هستی و عروض: درنگی بر مابعدالطبیعه سینوی
   

  ۲۸۴

  رقعی

  چاپ ۱

  حکمت
  نویسنده سیدمحمد منافیان
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۴۴۰۸۹۴
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  هستی و عروض: درنگی بر مابعدالطبیعه سینوی

  تفکیک میان «وجود» و «ماهیت» مهم ترین و بنیادی ترین مساله در میان اندیشه های فلسفی است. پیش از فارابی، می توان مفاد این تمایز را نزد فیلسوفان برجسته ای چون ارسطو، به اجمال مشاهده کرد؛ اما بیشترین سهم در بسط و تفصیل این مساله، از آن فیلسوفان مسلمان و به ویژه ابن سینا است. ابن سینا در آثار مختلف خود، از مغایرت وجود با ماهیت سخن گفته، اما علاوه بر این نظر، ابن سینا از عروض وجود بر ماهیت نیز سخن گفته است. عبارات ابن سینا در باب عروض وجود بر ماهیت، سبب بروز یک معضل فکری در میان فیلسوفان شد و به «مشکله عروض وجود بر ماهیت در فلسفه ابن سینا» مشهور شد. کتاب حاضر روایتی از سرگذشت این مشکله در جهان اسلام است و طی آن تلاش شده تا از منظری متفاوت، با مطالعه و شناخت فراگیر فلسفه ابن سینا، ابعاد گوناگون این مشکله واکاوی شود.

  کتب دیگر انتشارات حکمت
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی