فلسفه یونانی متقدم و ایران باستان
   

  ۳۱۶

  رقعی

  چاپ ۱

  حکمت
  نویسنده سیاوش فراهانی,مارینا نیکولایونا ولف
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۴۴۱۲۹۷
  کد دیویی ۱۸۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه یونانی متقدم و ایران باستان

  محققان بسیاری به تاثیر اندیشه ها و باورهای ایرانی بر فیلسوفان یونانی پیش از سقراط اشاره کرده اند؛ اما هیچ یک به تفصیل و در قالب یک تک نگاری به بررسی این موضوع نپرداخته اند. نویسنده در این کتاب مساله تاثیر اندیشه ها و باورهای رایج در ایران باستان را بر تکوین و تکامل فلسفه یونانی متقدم به تفصیل و در قالب یک تک نگاری مورد بررسی قرار داده است. وی با توجه به وضعیت منابع موجود، موضعی محتاطانه در قبال مساله اتخاذ کرده و می کوشد تا صرفاً امکان تاثیر را مورد بررسی قرار دهد.

  کتب دیگر انتشارات حکمت
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی