راهنمای تفکر نقادانه: پرسیدن سوال های به جا
   

  ۳۰۶

  رقعی

  چاپ ۹

  مینوی خرد
  نویسنده کورش کامیاب,هومن پناهنده,استوارت ام . کیلی,ام .نیل براون
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۲۲۰۱۶۱
  کد دیویی ۱۵۳.۴۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  راهنمای تفکر نقادانه: پرسیدن سوال های به جا

  نویسنده اصلی این کتاب «نیل براون» یک کره ای الاصل آمریکایی تبار محسوب می شود که سال هاست تفکر نقادانه را در دانشگاه های آمریکا تدریس می کند. این کتاب جزو آثار کلاسیک آمریکا به شمار می رود. تفکر نقادانه نیز به عنوان یک مبحث میان رشته ای در دانشگاه های مختلف جهان تدریس می شود. رویکرد نویسنده در تفکر نقادانه پرسیدن سوال است، به این ترتیب که نویسنده کتاب 11 سوال را برای سنجش صحت و سقم یک استدلال مطرح می کند. مخاطب کتاب نیز با پرسیدن نوبتی این سوالات می تواند صحت یک استدلال را سنجش کند. هر یک از سوالات در قالب یک فصل جداگانه شرح داده شده اند و در فصل پایانی کتاب نیز استدلالی آورده شده و بر اساس این 11 سوال سنجش شده است.  سوالات تفکر نقادانه با تشخیص ادعای استدلال آغاز می شود و به ترتیب تشخیص فرض های نویسنده، تشخیص شواهد و قرائنی که نویسنده آورده است و ... پیش می رود.

  کتب دیگر انتشارات مینوی خرد
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی