جنگ بازاریابی

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۹۸

  رقعی

  چاپ ۳

  سیته
  نویسنده معصومه جباری,محمود حمیدخانی,جک تروت,آل ریس
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۴۲۰۶۵۳
  کد دیویی ۶۵۸.۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جنگ بازاریابی

  کتب دیگر انتشارات سیته
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی