غریب قریب
   

  ۶۴۲

  رقعی

  چاپ ۲

  کتابستان معرفت
  نویسنده سعید تشکری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۴۶۰۰۸۴
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  غریب قریب

  معرفی کتاب

  «غریب قریب» داستان ساخت و بازسازی بارگاه ملوکتی امام رضا(ع) در دوران های مختلف تاریخی است. تشکری در این دوازده بخش روایت هایی از ساخت این بارگاه در دوران های نوغانیان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، چنگیزی ها، ایلخانان، تیموریوان، صفویان، افشاریان و قاجار ارائه کرده است.

  کتب دیگر سعید تشکری
  کتب دیگر انتشارات کتابستان معرفت
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی