زیباشناسی افلاطون: پرسش از زیبایی

  ۲۲,۰۰۰ تومان

   

  ۲۶۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نقش جهان
  نویسنده عبدالله سالاروند,درو هایلند
  شابک ۹۷۸۹۶۴۶۶۸۸۶۸۱
  کد دیویی ۱۱۱.۸۵۰۹۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  زیباشناسی افلاطون: پرسش از زیبایی

  کتاب حاضر، درباره پرسش از زیبایی در گفتگوهای افلاطونی است. افلاطون خود در بسیاری فقرات توضیح می دهد که نمی توان به قدر بسنده به پرسش از زیبایی پرداخت مگر در چارچوب زمینه ای کلی که شامل دیگر موضوعات هم باشد. هگل فیلسوف مدرنی است که به بهترین شیوه همین دیدگاه را بیان کرده است؛ او معتقد است که معنای حقیقی انتزاع این است که موضوعی را ملاحظه و بررسی کنیم چنان که گویی مستقل از دیگر موضوعات است و نیازی به بررسی پیوند آن با دیگر موضوعات مرتبط نیست.

  کتب دیگر انتشارات نقش جهان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی