تاملی درباره ایران: نظریه حکومت قانون در ایران: بخش نخست: مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی

  ۲۱۰,۰۰۰ تومان

   

  ۶۹۸

  رقعی

  چاپ ۳

  مینوی خرد
  نویسنده سیدجواد طباطبایی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۲۲۰۲۲۲
  کد دیویی ۳۲۰.۵۰۹۵۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاملی درباره ایران: نظریه حکومت قانون در ایران: بخش نخست: مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی

  کتاب حاضر، دفتر نخست بخش دوم تأملی دربارة ایران است که به مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی پرداخته است. «اشارات نابهنگام در تاریخ نویسی ایران»، «سنّت قدمایی و نظریة سنت»، «بساط کهنه و طرح نو در اندیشة سیاسی»، «آگاهی‌های نو در زبان فارسی»، «تجدد مطلعی در مبانی نظری تاریخی ایران»، «تجربه‌های نو در زبان فارسی»، «نخستین آگاهی‌ها از ضرورت اصطلاحات»، «خاطرات حاج سیّاح و آن جنبش معنوی» و ... عناوین مطالب این کتاب هستند.

  دو بخش این دومین جلد تاملی درباره ایران پژوهشی در خاستگاه های فکری دوران جدید ایران و، از این حیث، درآمدی بر صورتی از تاریخ ایران است که ابوالفضل بیهقی آن را «تاریخ پایه ای» خوانده بود، در دیباچه دفتر نخست، به مناسبت بحث درباره دوره گذار، اشاره ای گذرا و موقتی به مشکل دوره های تاریخی ایران آورده شد... .

  کتب دیگر سیدجواد طباطبایی
  کتب دیگر انتشارات مینوی خرد
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی