فیلسوف تاریک: نگاهی به نگاشته ها و انگاشته های هراکلیتوس
   

  ۵۴۰

  رقعی

  چاپ ۱

  پرسش
  نویسنده داریوش درویشی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۲۶۵۰۱۸۴
  کد دیویی ۱۸۲.۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فیلسوف تاریک: نگاهی به نگاشته ها و انگاشته های هراکلیتوس

  اثر حاضر، کوششی در جهت بازشناسی اندیشه های «هراکلیتوس»، فیلسوف یونانی قرن پنجم قبل از میلاد مسیح، براساس پاره های به جا مانده از اوست. «هراکلیتوس» در میان فلاسفه، به فیلسوف تاریک مشهور است. نگارنده، پس از معرفی منابع دست اوّل و دست دوم مورد استفاده، مختصری پیرامون برگردان های فارسی موجود از پاره های هراکلیتوس توضیح می دهد. در ادامه، زندگی نامه هراکلیتوس را شرح می دهد. فصل هفتم اثر، به صورت بندی اندیشه های این فیلسوف اختصاص دارد. تاثیرات هراکلیتوس از زرتشت و تاثیرات او بر کسانی چون افلاطون، هگل، نیچه، پوپور و... در فصل ششم مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل پایانی نیز، به ذکر پاره های هراکلیتوس و برگردان های آن اختصاص یافته است.

  کتب دیگر انتشارات پرسش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی