مبانی فقهی جرم انگاری

  ۱۷,۰۰۰ تومان

   

  ۱۸۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده سیدمحسن فتاحی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۹۴۰۹۵۳
  کد دیویی ۳۴۴.۴۶۰۹۵۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مبانی فقهی جرم انگاری

  فصل اول کتاب حاضر، متکفل موضوع شناسی و طرح مبانی فقهی مجازات های جرایم علیه میراث فرهنگی است؛ و فصل دوم به طرح برخی چالش ها و پاسخ های آن اختصاص داده شده است. در این کتاب بیان می شود که در قانون مجازات اسلامی، برخی فعالیت های مرتبط به میراث فرهنگی، افعال مجرمانه شناخته شده و برای هریک، مجازات هایی از قبیل جریمه نقدی، حبس، توقیف یا مصادره اموال وضع گشته است.

  کتب دیگر سیدمحسن فتاحی
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی