اشتراوس و افلاطون(رقعی)نقد فرهنگ
   

  ۱۷۶

  رقعی

  چاپ ۱

  نقد فرهنگ
  نویسنده ناصر تاجیک
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۴۰۵۳۷۵
  کد دیویی ۳۲۰.۰۹۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اشتراوس و افلاطون(رقعی)نقد فرهنگ

  کتاب اشتراوس و افلاطون : این کتاب به نقد‌و‌بررسی تفسیر یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر، لئو اشتراوس از فلسفه سیاسی افلاطون می‌پردازد. در فصل اول نگاهی به زندگی و آثار بجا‌مانده از وی خواهیم داشت. در فصل دوم به شرحی از برخی از مهم‌ترین آثار او خواهیم پرداخت، نظم منطقی ایجاب می‌کرد که مبانی هرمنوتیکی اشتراوس که جایگاه ویژه‌ای در نظام فکری وی دارد با تفصیل بیشتری در فصل سوم به نقد‌و‌بررسی گذاشته شود، از آنجا که مبانی روش هرمنوتیکی خاص اشتراوس بر اندیشه‌ی سیاسی و قرائت وی از فلسفة سیاسی فیلسوفان از جمله آثار افلاطون تقدم منطقی دارد، لذا فلسه سوم به بررسی مبانی هرمنوتیکی وی اختصاص یافت. اما باور اشتراوس به وجود دو‌گونه تعالیم سرّی و علنی فیلسوفان و اعتقاد او به‌وجود ترس در وجود فیلسوفان از تعقیب و آزار مسیر مستقیمی را برای مطالعه معمولی آثار آنان در برابر ما نمی‌گذارد و...

  کتب دیگر انتشارات نقد فرهنگ
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی