فضایل ذهن: تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبانی اخلاقی معرفت

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   

  ۴۹۴

  رقعی

  چاپ ۲

  کرگدن
  نویسنده لینداترینکاوس زاگزبسکی,امیرحسین خداپرست,سیاره مهین فر,بابک عباسی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۵۲۸۲
  کد دیویی ۱۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فضایل ذهن: تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبانی اخلاقی معرفت

  نگارنده در این کتاب استدلال می‌کند که رابطه بین ارزیابی فعالیت شناختی ارزیابی افعال جوارحی، که معمولاً در حوزه فلسفه اخلاق جای می‌گیرد، چیزی بیش از شباهت است. وی استدلال می‌آورد که فضیلت‌های فکری چنان به معنای ارسطویی فضیلت‌های اخلاقی شبیه‌اند که نباید آن‌ها را به‌مثابه دو نوع فضیلت متفاوت نگریست. فضیلت‌های فکری ، درواقع، صورت‌هایی از فضیلت‌های اخلاقی‌اند. درنتیجه، می‌توان فضیلت‌های فکری را به‌درستی موضوع مطالعه فلسفه اخلاق دانست. این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست در باب فرا معرفت‌شناسی است. بخش دوم در باب اخلاق هنجاری است و بخش سوم در باب معرفت‌شناسی هنجاری.

  کتب دیگر انتشارات کرگدن
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی