افلاطون
   

  ۱۳۰

  رقعی

  چاپ ۱

  فارسی
  نویسنده محمدابراهیم باسط,ملیحه ابویی مهریزی,ریچارد مروین هیر
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۶۱۹۸۲۵
  کد دیویی ۱۸۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  افلاطون

  کتاب حاضر، شرح مختصر و بسیار مفیدی از فلسفه «افلاطون» به دست می دهد که در عین اختصار و ایجاز به کلیدی ترین و محوری ترین آموزه ها و نظریه های «افلاطون» در حوزه های مختلف اعم از مابعدالطبیعه، شناخت شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و فلسفه تعلیم و تربیت می پردازد. هدف نگارنده از پرداختن به فلسفه «افلاطون»، این است که نشان دهد مسایل و موضوعاتی که در فلسفه «افلاطون» به آن ها پرداخته شده و «افلاطون» راجع به آن ها فلسفه ورزی کرده است، چقدر می توانند از مسایل دوران ما به حساب آیند.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی