معنای زندگی
   

  ۲۰۸

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده گرت تامسون,غزاله حجتی,امیرحسین خداپرست
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۹۴۰۱۳۷
  کد دیویی ۱۲۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  معنای زندگی

  نویسنده در این اثر دو هدف اصلی دارد. نخست کشف مناظر گوناگون در باب معنای زندگی و مقایسه رویکردهای غربی و شرقی، اگزیستانسیال و پدیدارشناختی و دیگر رویکردها. هدف دوم استدلال آوردن بر پاسخ های خاص به ماهیت معنای زندگی است. پرسش از معنای زندگی تا حدودی خواست ایضاح ماهیت ارزش است و این پرسش به این شکل، ما را به ورای دوگانگی پذیرفته شده رایجی می برد که مدعی است ارزش ها یا ارزش های اخلاقی هستند و یا اقتصادی. این کتاب برای مخاطب عام قابل فهم است. همچنین می تواند متنی درسی برای دوره های درآمدی بر فلسفه و ارزش و فلسفه اخلاق باشد.

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی