کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله ی مدرن

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۰۶

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده فاطمه صادقی گیوی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۵۸۴
  کد دیویی ۹۵۵.۰۸۲۲۰۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله ی مدرن

  «کشف حجاب در ایران دوره پهلوی اوّل اقدامی بود که نه تنها وضعیت زنان را تغییر داد، بلکه جامعه را نیز عمیقا دگرگون کرد. اجرای این سیاست هفت سال طول کشید و هدف از آن بیرون آوردن زنان ایرانی از پس پرده و غربی کردن آن ها بود.» پژوهش حاضر، به بازخوانی و نقد و تحلیل این واقعه از زوایای جدید اختصاص دارد. نگارنده تلاش کرده تا ابهامات، اشتباهات، پیش فرض ها و داوری های موجود در مورد کشف حجاب را مورد مطالعه قرار دهد. آنچه در این پژوهش مورد اهمیت است، نخست سیاست های عملی درباره کشف حجاب است، دوم بازتاب ها و تاثیرات آن در داخل و خارج و در نهایت، روایت ها و بازنمایی هایی است که با دید منفی و مثبت از این واقعه به ثبت رسیده است.

  کتب دیگر فاطمه صادقی گیوی
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی