فلسفه و عشق (از افلاطون تا امروز)
   

  ۲۸۸

  رقعی

  چاپ ۱

  سبزان
  نویسنده رحیم کوشش,لینل سکام
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۱۷۲۰۶۹
  کد دیویی ۱۲۸.۴۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه و عشق (از افلاطون تا امروز)

  در فصل اول کتاب حاضر دیدگاه های سافو و افلاطون درباره عشق مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم به احساسات متناقض نما در نظر شلی و نیچه پرداخته شده است. فصل سوم زنان خانه دار ناامید، اثر سیمون دوبوار را مورد بررسی قرار داده است. فصل چهارم به عشق و ارتباط آن با عدالت و مسیولیت و فصل پنجم به عشق در آثار فانون و مافت پرداخته است. فصل ششم تغییر دادن جهت عشق و تحریف این موهبت را مورد بررسی قرار داده. فصل هفتم به سخن عاشق اختصاص یافته و در نهایت فصل هشتم سیاست عاشقانه میان دریدا و نانسی را مورد بررسی قرار داده است.

  کتب دیگر انتشارات سبزان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی