لبخند انار
   

  ۱۸۷

  رقعی

  چاپ ۱

  معین
  نویسنده نامشخص
  شابک ۹۷۸۹۶۴۵۶۴۳۵۹۹
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  لبخند انار

  مرد بلند قد، میانه سال با موهای جو گندمی ، دستهایش را پیش آورده بود، و آنها را به جماعت نشان می داد: باور کنید هنوز کف دستهایم می سوزد. بعد از سی و چهار سال هنوز سوزش ضربه ترکه هایش را به کف دست و پاهایم حس می کنم. اما امروز هر چه دارم از او دارم. امشب می خواهیم از او حرف بزنیم و مثل آن سالها به کودکی و نوجوانی بر گردیم. نه فقط با حرف بلکه با گوشت و پوستمان آن دوران زنده کنیم. اول البته حرف و دست آخر عمل. امشب تعدادی از شاگردانش و معلمینی که با او همکاری می کرده اند و همینطور مش عبد الله خدمتگزار مهربان مدرسه ای که سی سال در کنار او بود اینجا هستند. .... 

  نظرات کاربران
  بی‌نام
  0
  0
  خیلی کتاب عالی وقشنگیه
  بی‌نام
  0
  0
  عالی مخصوصا هسته البالو
  کتب دیگر نامشخص
  کتب دیگر انتشارات معین
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی