مجموعه سوالات کنکورهای 78-87 ارشد مهندسی صنایع-صنایع
   

  ۰

  رقعی

  چاپ ۱

  مدرسان شریف
  نویسنده علی بصیریان جهرمی و دیگران
  شابک ۹۷۸۹۶۴۱۲۱۴۳۰۴
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مجموعه سوالات کنکورهای 78-87 ارشد مهندسی صنایع-صنایع

  کتب دیگر انتشارات مدرسان شریف
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی