ضحاک شاهنامه: هفت جستار در پیوند با داستان و شخصیت ضحاک
   

  ۲۲۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده معصومه رمضانی,حمیدرضا اردستانی رستمی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۱۸۹۰۶۴
  کد دیویی ۸fa۱.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ضحاک شاهنامه: هفت جستار در پیوند با داستان و شخصیت ضحاک

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی