تاریخ انحطاط مجلس: فصلی از انقلاب مشروطیت ایران

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۳۸۲

  رقعی

  چاپ ۱

  آشیان
  نویسنده احمد مجدالاسلام کرمانی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۲۹۳۳۹۳
  کد دیویی ۹۵۵.۰۷۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ انحطاط مجلس: فصلی از انقلاب مشروطیت ایران

  گفتار این کتاب،گزارش تاریخی به قلم شیخ احمد مجددالاسلام کرمانی در خصوص رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صدر مشروطه و چگونگی بنیاد و فروپاشی مجلس است که نویسنده خود از نزدیک، ناظر این رخدادها بود.
  مجددالاسلام با بیانی شفاف و با صراحت لهجه و نگاهی منتقدانه به بازنگری و تعلیل رخدادها و فضای حاکم بر جامعه در آن زمان می پردازد.
  نویسنده با نگاهی تیزبین و به وضوح ماهیت، موضع گیری، عملکرد و انگاره های ذهنی افراد نسبت به جریان های جامعه را فارغ از جایگاه سیاسی، اجتماعی، مذهبی آنان، از راس قدرت تا عامه مردم برای مخاطب به تصویر می کشد و برای برون رفت از مشکلات و به تناسب راه کارهایی ارائه می دهد. رویکرد سیاسی دولت های خارجی مانند عثمانی، روسیه و انگلیس در ارتباط با ایران بخشی دیگر از گفتار این کتاب است.
  این کتاب منبعی ارزشمند برای علاقه مندان، پژوهشگران و دانشجویان تاریخ است. باشد مطالعه و درنگ در آثاری از این دست راه گشای جامعه ما در انتخاب مسیری درست در آینده شود.

  کتب دیگر احمد مجدالاسلام کرمانی
  کتب دیگر انتشارات آشیان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی