خدای متعال: مطالعاتی درباره ساختار و نشانه شناسی فلسفه، کلام و جهان شناسی اسلامی

  ۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۴۸۲

  رقعی

  چاپ ۱

  حکمت
  نویسنده یان ریچارد نتون,سیده لیلا اصغری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۴۴۱۷۹۲
  کد دیویی ۲۹۷.۴۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  خدای متعال: مطالعاتی درباره ساختار و نشانه شناسی فلسفه، کلام و جهان شناسی اسلامی

  کتاب حاضر، کوششی است برای بررسی و تحلیل مفهوم خدا نزد فیلسوفان و متکلمان اسلامی با استفاده از دیدگاه های مربوط به ساختارگرایی و نشانه شناسی. ریچارد نتون، از میان چهار تلقی عمده قرآنی، تمثیلی، عرفانی و نوافلاطونی درباره ذات خدا، به جنبه ناشناخته و مطلق متعال و نوافلاطونی خدا در مقام خالق توجه می کند. از نظر وی، «الگوی خالق قرآنی» متضمن خدایی است که از هیچ می آفریند؛ در زمان تاریخی عمل می کند؛ در همین زمان مخلوقاتش را هدایت می کند؛ و به نحوی غیرمستقیم می توان به او شناخت پیدا کرد. وی می کوشد نشان دهد که چگونه خدایی که ازجمله کندی، فارابی، ابن سینا، اسماعیلیان، سهروردی و ابن عربی معرفی می کنند، با گذشت زمان، به طوری فزاینده از الگوی خالق قرآنی «بیگانه» می شود. البته وی فیلسوفان اسلامی متاخری را که آرایشان با الگوی خالق قرآنی متفاوت یا بیگانه است «نامعتبر» یا «غیراسلامی» نمی داند، بلکه صرفاً به «متفاوت بودن» آن ها حکم می کند.

  کتب دیگر انتشارات حکمت
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی