تفکر و سیاست در افلاطون(نقدفرهنگ)

  ۳۲,۰۰۰ تومان

   

  ۳۱۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نقد فرهنگ
  نویسنده بیژن عبدالکریمی,بدون نویسنده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۴۰۵۷۶۴
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تفکر و سیاست در افلاطون(نقدفرهنگ)

  کتب دیگر انتشارات نقد فرهنگ
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی