بهترین داستان های جهان: سنت ستیزان (بخش دوم) پسامدرنیست ها

  ۶۱,۰۰۰ تومان

   

  ۵۱۶

  رقعی

  چاپ ۱

  اسم
  نویسنده جیمز پاردی,احمد گلشیری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۵۰۵۰۶۷
  کد دیویی ۸۰۸.۸۳۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بهترین داستان های جهان: سنت ستیزان (بخش دوم) پسامدرنیست ها

  معرفی کتاب: کتاب حاضر مروری است بر آثار نویسندگان قرن بیست میلادی و دربردارندۀ 24 داستان از 20 نویسنده همچون: جیمز پاردی، کریستینا پری رسی، تونی موریسون، دانالد بارتلمی، کورت فونگوت، جویس کارول اوتس، آلیس واکر و … است. پیش از هر داستان بخشی به نام چشم انداز نویسنده وجود دارد که مخاطب را با زندگی و آثار نویسنده آشنا می کند.

  گزیده ای ازکتاب: مردی عادت کرده است پی در پی با چتر بر سرم بکوبد. از روزی که شروع کرد چترش را بر سرم بکوبد درست پنج سال می گذرد. روزهای اول تاب تحمل ضربه های او را نداشتم، اما اکنون به آن ها عادت کرده ام. نامش را نمی دانم، همین قدر می دانم که او یک آدم معمولی است. لباس ساده ای به تن دارد، موهای شقیقه اش خاکستری است و چهرۀ محوی دارد. پنج سال پیش، در صبح یک روز دم کرده، با او برخورد کردم. توی باغ ملی پالرمو، روی نیمکتی، جا خوش کرده بودم و در سایۀ درختی سرگرم روزنامه خواندن بودم. به ناگاه احساس کردم که چیزی به سرم خورد. ضربه کار همین مرد بود که اکنون، هم چنان که دارم می نویسم، پی در پی و با خونسردی چترش را بر سرم می کوبد. بار اول سرم را با خشم بلند کردم (این را بگویم که اگر موقع روزنامه خواندن کسی مزاحم من بشود، از کوره در می روم)؛ اما او هم چنان ادامه داد و با آرامی بر سرم می زد. درآمدم به او گفتم: «مگر دیوانه ای؟» به ظاهر حرفم را نشنید. آن وقت تهدیدش کردم که به پلیس شکایت می کنم؛ اما او با خونسردی تمام به کارش ادامه داد. پس از چند لحظه تردید، چون دیدم که خیال ندارد دست از سرم بردارد، از جا بلند شدم و مشت محکمی توی صورتش زدم.

  کتب دیگر انتشارات اسم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی