بهترین داستان های جهان: سنت ستیزان (بخش اول) مدرنیست ها

  ۶۲,۰۰۰ تومان

   

  ۵۳۲

  رقعی

  چاپ ۱

  اسم
  نویسنده آلن روب گریه,احمد گلشیری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۵۰۵۰۵۰
  کد دیویی ۸۰۸.۸۳۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بهترین داستان های جهان: سنت ستیزان (بخش اول) مدرنیست ها

  معرفی کتاب: مجموعه ای از داستان های کوتاه و برگزیده ی جهان که توسط نویسندگان سنت ستیز بزرگ و نامداری چون ارنست همینگوی، فرانتس کافکا، جان اشتاین بک، توماس مان، خوان رولفو و روبن داریو نگارش شده اند. در ابتدای هر یک از داستان های این مجموعه ی بی نظیر، زندگی و آثار نویسنده ی آن معرفی می شوند.

  گزیده ای ازکتاب:ما او را تماشا می کردیم. خوان هم او را تماشا می کرد. هر سه نفر ما او را تماشا می کردیم؛ چون او زنده بود. حرکات آدم زنده را داشت، علایق یک آدم زنده را. در این زیرزمین مثل آدم های زنده که می لرزند می لرزید. تن و بدن فربه و سر به راه خود را داشت. درحالی که ما دیگر تن خود را احساس نمی کردیم؛ یعنی مثل او احساس نمی کردیم. دلم می خواست به شلوارم دست بگذارم، اما جرئت نمی کردم. به بلژیکی نگاه کردم، قرص و محکم روی پاهایش قرار داشت، بر عضلاتش مسلط بود و می توانست برای فردایش تصمیم بگیرد. ما حکم سه سایه عاری از خون را داشتیم او را تماشا می کردیم و مثل موجودات خون آشام خونش را می مکیدیم.

  کتب دیگر انتشارات اسم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی