Paused...
  تفکر سریع و آهسته

  ۸۵,۰۰۰ تومان

   

  ۶۰۲

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
  نویسنده دنیل کانمن,نغمه رضوی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۹۵۸۶۳۷
  کد دیویی ۱۵۳.۴۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تفکر سریع و آهسته

  معرفی کتاب: نویسنده کتاب پیش رو به بررسی دو نوع حالت اندیشه یعنی تفکر سریع و آهسته می پردازد که یکی از آن ها به صورت غیر ارادی و عمومی استفاده می شود و دیگری کاملا کنترل شده و منطقی تر است. او تفاوت میان عملکردهای حاصل از این دو نوع اندیشه را می کاود، چرایی دشواری تفکر آماری و محدودیت های ذهنی بشر را برای آن بررسی می کند، بر ماهیت تصمیم گیری متمرکز می شود و تفاوت های میان خود تجربه کننده و خود یادآوردنده را به بحث می گذارد.

  گزیده ای ازکتاب: یکی از جنبه های ویژه ذهن شما، نادر بودن لحظه ای است که گیج و سردرگم هستید. درست است گاه با سوالی مثل ؟=17×24 روبرو می شوید که هیچ جواب فوری برای آن ندارید؛ ولی این لحظه ها بسیار کمیاب هستند. حالت عادی ذهن شما این است که درباره تقریبا هرچیز واقع برسر راهتان، احساس و ایده های شهودی دارد. شما مدت ها قبل از اینکه چیز زیادی درباره فردی بدانید، از او خوشتان می آید یا برعکس، حس خوبی به او ندارید. بدون آنکه بدانید، به افراد غریبه اعتماد می کنید یا نمی کنید. بدون تحلیل، حس می کنید فلان کسب و کار آینده موفقی دارد. صرف نظر از اینکه پاسخ و احساس خود را درباره پرسش هایی که به درستی درکشان نمی کنید، به زبان بیاورید یا نه، به شواهدی اتکا می کنید که نمی توانید از آن ها دفاع کنید یا آن ها را توضیح دهید…

  کتب دیگر انتشارات شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی