دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!
   

  ۳۲

  رقعی

  چاپ ۱

  مهرسا
  نویسنده جولیا کوک,زهرا غفاری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۸۹۰۲۲۴
  کد دیویی ۱۵۸.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!

  آرجی کارهایی کرده که باعث شده است حالا روی صندلی تنبیه بنشیند! آرجی بدون این‌که به کسی بگوید، با صمیمی‌ترین دوستش، سم تصمیم گرفتند سوار اتوبوس مدرسه نشوند و تا خانه پیاده برگردند. بعد، بدون اجازه از کامپیوتر پدرش برای پیدا کردن رمز بازی استفاده کردند. در آخر هم با خواهرش، بلانش، کیک سه لایه‌ای را که مادرشان پخته بود، خوردند و جشن تولد غافلگیرانه‌ی مادربزرگ را به هم زدند. پدر آرجی به او یاد می‌دهد که برای بهتر انجام دادن کارها اجازه بگیرد و مدیر مدرسه‌شان او را مجبور می‌کند عذرخواهی کردن را تمرین کند. آرجی یاد می‌گیرد که اجازه گرفتن، آسان‌تر از نشستن روی صندلی تنبیه است. دوباره یادم رفت اجازه بگیرم! مهارت‌های رفتار اجتماعی برای داشتن زندگی شادتر در خانه و موفقیت در مدرسه را آموزش می‌دهد. در ادامه هم نکاتی برای راهنمایی والدین و مربیان آمده است تا به آن‌ها بگوید چگونه این مهارت‌ها را آموزش دهند و در کودکان تقویت کنند.

  آرجی کارهایی کرده که باعث شده است حالا روی صندلی تنبیه بنشیند! آرجی بدون این که به کسی بگوید، با صمیمی‌ترین دوستش، سم، تصمیم گرفتند سوار اتوبوس مدرسه نشوند و تا خانه پیاده برگردند. بعد بدون اجازه از کامپیوتر پدرش برای پیدا کردن رمز بازی استفاده کردند. در آخر هم با خواهرش، بلانش، کیک سه لایه ای را که مادرشان پخته بود، خوردند و جشن تولد غافلگیرانه‌ی مادربزرگ را به هم زدند. پدر آرجی به او یاد می‌دهد که برای بهتر انجام دادن کارها اجازه بگیرد و مدیر مدرسه‎‌شان او را مجبور می‌کند عذرخواهی کردن را تمرین کند.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی