تاریخ و فلسفه علم

  ۸۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۹۶

  رقعی

  چاپ ۱

  هرمس
  نویسنده حسین معصومی همدانی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۴۵۶۰۴۵۰
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ و فلسفه علم

  توضیحات

  کتاب تاریخ و فلسفه علم دربردارنده مقالاتی از رشدی راشد و مقالاتی پیرامون او است که به همت حسین معصومی همدانی با همکاری حسن امینی تهیه شده و از سوی انتشارات هرمس به چاپ رسیده است. رشدی راشد تاریخنگاری است که تصوری دیگر از تاریخ علم دوران اسلامی و به طور کلی تاریخ علم آفریده، آثار او هر چند برای افراد غیر متخصص کمی دشوار و ثقیل است اما حاوی اطلاعاتی گسترده پیرامون سرنوشت علم در تمدن اسلامی است که نیازمند توجه ویژه اما مغفول مانده ای حداقل برای فارسی زبانان است. این کتاب به منظور رفع این نیاز ابتدا با ارائه مصاحبه و مقالاتی کار راشد را برای خواننده تشریح می کند و سپس هشت مقاله را به قلم او پیرامون حوزه های مختلف تاریخ و فلسفه علم ارائه می دهد.

  گزیده ای از کتاب

  همان طور که امروزه آثار کسانی که اظهار تعلق به تاریخ علم می کنند نشان می دهد، تاریخ علم «حوزه فعالیت» است و به هیچ وجه «رشته علمی» نیست. در واقع تاریخ علم فاقد اصول وحدت بخشی است که به آن قدرت و ابزار کنار گذاشتن چیزهایی را بدهد، در حالی که حوزه فعالیت چیزی را کنار نمی گذارد بلکه با اضافات پی در پی می تواند به طور نامحدود فربه شود. تاریخ علم فصلی است که با یک برچسب مشخص می شود و نه رشته ای علمی که تعریفی معین دارد. از همین روست که در تاریخ علم آموزه های مختلف براساس انتخاب های جزمی یا انحصاری و حتی با مصادره به مطلوب در کنار هم یا در برابر هم گذاشته می شوند. برای برخی تاریخ علم خودش را به شکل تاریخ اندیشه ها یا تاریخ روحیه ها نشان می دهد و در مقابل برای برخی دیگر، تاریخ علم، تاریخ مفاهیم علمی، شکل گیری، تحول و اصلاح آن هاست. برای برخی دیگر، که در اصل مورخ بوده اند، مفاهیم و سرشت آن ها از اهمیت اندکی برخوردار است و تاریخ علم تاریخ یک محصول فرهنگی است همان طور که تاریخ نقاشی یا تاریخ دین چنین وضعی دارد.

  کتب دیگر حسین معصومی همدانی
  کتب دیگر انتشارات هرمس
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی