جبر جغرافیا: چگونه جغرافیا مسیر سیاست جهانی را تعیین می کند!

  ۷۲,۰۰۰ تومان

   

  ۲۷۸

  رقعی

  چاپ ۱

  همان
  نویسنده تیم مارشال,امیرحسین مهدی زاده,فرمهر امیردوست
  شابک ۹۷۸۶۲۲۹۹۱۵۹۵۰
  کد دیویی ۳۲۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جبر جغرافیا: چگونه جغرافیا مسیر سیاست جهانی را تعیین می کند!

  معرفی کتاب: کتاب جبر جغرافیا اثری است از تیم مارشال به ترجمه ی امیرحسین مهدی زاده-فرمهر امیردوست و چاپ انتشارات همان.نویسنده ی کتاب پیش رو با بررسی حوادث و وقایع رخ داده در تاریخ کشورهای مختلف جهان، تاثیر شگرف و بی نظیر عوامل جغرافیایی نظیر شکل ظاهری سرزمین، آب و هوا، جمعیت شناسی، قلمروهای فرهنگی و منابع طبیعی را بر امنیت و اقدامات سیاسی و اقتصادی جوامع گوناگون و درنتیجه مسیر سیاست جهانی به تصویر می کشد.

  گزیده ای ازکتاب: آنچه که اکنون اتحادیه اروپا نام دارد به این جهت تشکیل شد که فرانسه و آلمان یکدیگر را چنان تنگ در آغوش مهر و محبت بگیرند که دست آزادی برای مشت زدن به دیگری برای هیچ کدام باقی نماند. این فکر به طرز درخشانی کار کرده و جغرافیایی را ایجاد کرده که اکنون شامل بزرگترین اقتصاد دنیاست.نتیجه به خصوص برای آلمان فوق العاده بود که از خاکستر 1945 سر برآورد و از جغرافیایی که زمانی از آن هراس داشت به نفع خود استفاده کرد. آلمان بزرگ ترین تولیدکننده اروپا شد.

  کتب دیگر انتشارات همان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی