تلنگر (هی بپا!): چگونه سالم، ثروتمند و خوشحال باشیم

  ۳۵,۰۰۰ تومان

   

  ۳۴۶

  رقعی

  چاپ ۱

  رسا
  نویسنده کس آر. سانستاین,ریچارداچ تالر,کوروش بهرنگ
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۱۷۹۵۸۸
  کد دیویی ۳۳۰.۰۱۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تلنگر (هی بپا!): چگونه سالم، ثروتمند و خوشحال باشیم

  مردم در دنیای واقعی، سست اراده و تنبل هستند و در مورد موضوعات مختلف اطلاعات کافی ندارند و غالباً در تصمیم گیری ها دچار مشکل می شوند. برای ما انسان ها سخت است که فرم های برنامه بازنشستگی شرکتی که در آن کار می کنیم را پر کنیم، ما فراموش می کنیم که اشتراک مجله ها را لغو کنیم و زمانی که برنامه ریزی کرده ایم تا ورزش کنیم، خود را بر روی مبل انداخته و در حین تماشای تلویزیون انواع شیرین ها را می خوریم. ما معمولاً از هماهنگی وسوسه های امروز با پاداش های فردا ناتوان هستیم.

  تیلر و سانستین می خواهند به مردم کمک کنند تا بدون حذف حق انتخاب شان بتوانند انتخاب های بهتری داشته باشند. کتاب گستره ای از موضوعات همچون پس انداز دوران بازنشستگی، بازارهای اعتباری، وام مسکن و مراقبت های سلامتی را پوشش می دهد. تمرکز بر استفاده از تلنگر است که در صورت استفاده مناسب از آن می تواند دستاوردهای بزرگی به همراه داشته باشد و نمونه های زیادی از تجربیات نشان می دهد که منافع حاصل از آن برای جامعه بسیار بیشتر و غیرقابل مقایسه با هزینه های طراحی و اجرای تلنگر است. این کتاب به معرفی نمونه های گوناگونی از کاربرد تلنگرها در جامعه می پردازد که آموزه های ارزشمندی از آنها به دست می آید گرچه این تلنگرها متناسب با بستر فرهنگی و اجتماعی، قانونی و اقتصادی حاکم بر جامعه مورد مطالعه طراحی شده اند. باید دقت نمود که برای به کارگیری درست تلنگرها شناخت نسبت به این بسترها در جامعه هدف ضروری است.

  کتب دیگر انتشارات رسا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی