چرا شاگردان ممتاز برای شاگردان ضعیف کار می کنند؟

  ۴۴,۹۰۰ تومان

   

  ۴۰۰

  رقعی

  چاپ ۱

  نسل نو اندیش
  نویسنده حمیده رستمی,رابرت تی. کیوساکی,فرهنگ جعفری فشارکی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۳۶۹۴۳۰
  کد دیویی ۳۳۲.۰۲۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  چرا شاگردان ممتاز برای شاگردان ضعیف کار می کنند؟

  کتب دیگر انتشارات نسل نو اندیش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی