نامه بی پایان: بر اساس زندگی امیر شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

  ۱۱,۰۰۰ تومان

   

  ۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده عزت الله الوندی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۳۱۷۵۰۸
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نامه بی پایان: بر اساس زندگی امیر شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

  معرفی کتاب: کتاب نامه بی پایان اثری است از عزت الله الوندی که براساس زندگی امیر شهید علی صیاد شیرازی نگارش شده و از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. این کتاب روایتی داستان گونه از زندگی یکی از فرماندهان جنگ هشت ساله ایران و عراق، علی صیاد شیرازی، از زوایای دید گوناگون است؛ کسی که سال های زیادی در نیروی زمینی ارتش خدمت کرد و در نهایت از سوی مجاهدین خلق به شهادت رسید.
  گزیده ای از کتاب: جا مانده بودیم. شاید اگر خلبان عابدی تیر نمی خورد، ما هم می توانستیم جان سالم به در ببریم. با حسرت به بالگردهایی که دور می شدند، نگاه کردیم. شب از راه رسیده بود؛ شبی تاریک و سیاه. چند دقیقه مکث کردم و بعد رو به همراهانم گفتم: «برادران، من سروان علی صیاد شیرازی هستم. دوره های مختلف نظامی دیده ام؛ چتربازی، تکاوری، نقشه خوانی و… از این لحظه من فرمانده شما هستم. خواهشم این است که به دستورهای من خوب گوش کنید تا از این مهلکه جان سالم به در ببریم. ما جایی را بلد نیستیم. باید بروید بالای تپه سنگر بگیرید و آماده درگیری باشید. از حرف های خودم خنده ام گرفت. چون تنها چهل فشنگ داشتیم. زیر لب دعای فرج خواندم. آرامش بر قلبم چیره شد. نقشه یک عملیات جلو چشمم رژه رفت. به همان ترتیبی بود که در درس سازماندهی در عملیات نامنظم شبانه آمده بود، نیروها را سازماندهی کردم. بعد با کمک ستاره ها مسیر سردشت را شناسایی کردم. به هریک از هشت نفری که با من بودند، یک شماره دادم. شماره یک خودم بودم که پیشاپیش گروه حرکت می کردم. رفتم کنار مرد کرد ایستادم.

  کتب دیگر عزت الله الوندی
  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی