این کتاب مجوز دارد
   

  ۳۲۸

  رقعی

  چاپ ۱

  ماهریس
  نویسنده محمدرضا ستوده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۹۲۹۴۵۰
  کد دیویی ۸fa۷.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  این کتاب مجوز دارد

  معرفی کتاب: اثر فوق گزیده یادداشت های طنزآلود محمدرضا ستوده نویسنده طنز پرداز و خوش ذوق مطبوعاتی است که در فاصله ی سالهای 90 تا 95  در سایت انتخاب، روزنامه هنرمند و روزنامه جهان صنعت منتشر شده اند.

  گزیده ای ازکتاب: سیب زمینی با تاریخ سیاسی ایران از زمان های بسیار دور، پیوندی محکم و ناگسستنی را برقرار کرده که ریشه ی ان را باید در خاک جستجو کرد! سیب زمینی همواره یک سلطه ی معنوی بر روی مردم ایران داشته و در میان توده عامه و حتی روشنفکران و دگراندیشان از کاریزما و نفوذ خاصی برخوردار است ؛ به طوری که وقتی یک بشقاب سیب زمینی سرخ کرده یا سیب زمینی کف قابلمه را به ایرانیان نشان بدهید ، تمام ارمان های خود را از ازادی اندیشه گرفته تا عدالت اجتماعی از یاد می برند و به سمت بشقاب حمله ور می شوند و در این راه از ریختن خون هیچ کس دریغ نمی کنند.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی