وقت خرید با مامان

  ۳۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۸

  رقعی

  چاپ ۱

  قدیانی
  نویسنده مرسر مایر,سودابه فرخنده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۸۰۴۲۸۲
  کد دیویی ۳۰۵.۲۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  وقت خرید با مامان

  هیچ چیز به اندازه ی خرید با مامان لذت بخش نیست. بچه ها در سبد فروشگاه می نشینند و مامان سبد را مثل یک راننده ی واقعی این طرف و آن طرف می برد و چیزهایی را که برای خانه نیاز است،از قفسه ها بر میدارد . این داستان به بچه ها می آموزد برای خرید هر چیزی که نیاز است به فروشگاه آمده اند،نه چیزهایی که می بینند و دلشان می خواهد!

  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی